Хіміко-токсикологічний відділ у складі Рівненської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів акредитованої Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC17025:2017.

У відділі працюють кваліфіковані фахівці: провідний лікар ветеринарної медицини, лікар ветеринарної медицини, 2 біофізика, 2 біохіміка, лаборант ветеринарної медицини та санітар ветеринарної медицини.

Спеціалісти хіміко-токсикологічного відділу приділяють увагу технічній оснащеності та компетентності, відповідальності проведення досліджень сучасним вимогам та якості. Постійно працюють над підвищенням професійного рівня ( участь в семінарах, стажуваннях, курсах підвищення кваліфікації), беруть участь в раундах між лабораторних порівнянь професійного тестування.

Напрямки роботи відділу:

 • діагностика та профілактика захворювань незаразної етіології, отруєнь, мікотоксикозів тощо;
 • визначення показників якості та безпеки харчових продуктів, води, кормів тощо у період виробництва, експортно-імпортних операцій;
 • надання методичної допомоги хімікам-токсикологам районних державних лабораторій ветеринарної медицини;
 • участь у міжлабораторних порівняльних раундах з метою виявлення та підвищення професійних навиків хіміків-токсикологів за програмою ВЕТ ТЕСТ;
 • проведення досліджень сировини та продуктів харчування, кормів, комбікормів і комбікормової сировини на органолептичні, фізико-хімічні показники згідно сфери акредитації;
 1. Акредитовані методи досліджень:
  • Мікотоксини: охратоксин А (ТШХ), афлатоксини В1, (ТШХ), афлатоксин М1 (ТШХ), Т-2 токсин (ТШХ), зеараленон (ТШХ), дезоксиніваленол (ТШХ), патулін (ТШХ).
  • Алергени: гістамін (метод фотометричний)
  • Стильбени: диетилстильбестрол (ІФА).
  • Синтетичні стероїди: 17β-естрадіол (ІФА).
  • Нітрозаміни – метод ТШХ.
  • Токсичність – біологічний метод на Тетрахімені періформіс, на кролях.
  • Токсичні гриби – мікробіологічний метод, мікроскопія.
  • Дерматомікози, мікози тварин – мікробіологічний метод, мікроскопія.
 2. Акредитовані органолептичні та фізико-хімічні методи досліджень: pH, кислотність, активність уреази, биті, пошкоджені та пророслі зерна, аміак, сірководень, вітаміни А, Е, В1, В2,  мінеральна та стороння домішка, загальна кислотність, запах, зараженість шкідниками, зовнішній вигляд, кислотне число жиру, крупність,  бензоат натрію, масова частка білкових речовин, масова частка білку, масова частка вологи, масова частка глазурі, масова частка жиру, масова частка золи, масова частка  кальцію, масова частка фосфору, масова частка нітриту натрію, масова частка сирого протеїну, масова частка сирої клітковини, масова частка сухих речовин, масова частка титрованих кислот, масова частка фосфору, масова частка хлоридів, масова частка хлористого натрію, нітрати, нітрити, перекисне число, пероксидаза, активність лужної фосфатази, пероксидне число;  дослідження патологічного матеріалу, вміст немолочних жирів у вершковому маслі; дослідження води: фториди, нітрати, нітрити, амоній, хлориди, сульфати, колір, провідність, концентрація іонів водню, запах, окислюваність, мутність; алкогольні вироби: визначення показників якості горілки, визначення показників спирту етилового органолептичні дослідження та інші дослідження.
 3. Акредитовані методи досліджень токсичних елементів:
  • Методом атомно-абсорбційної спектрометрії з атомізацією в полум’ї (мідь, цинк, залізо, свинець, кадмій);
  • Колориметричним методом ртуть та миш’як.
 4. Акредитовані методи досліджень по визначенню залишкової кількості пестицидів в кормах, комбікормовій сировині, продуктах тваринного та рослинного походження методом ТШХ:
  • хлорорганічних сполук: альфа,- бета, – гамма-ГХЦГ, альдрін, гексахлорбензол,  4,4-ДДД, 4,4-ДДЄ, 4,4-ДДТ, 2,4-ДДТ,  гептахлор та ін.;
  • фосфорорганічних сполук: Визначення фосфорорганічних пестицидів (актелік, базудин, ДДВФ, дурсбан, карбофос, метафос, хлорофос, фозалон, фосфамід, фталофос);
  • визначення 2,4 – діхлорфеноксіоцетової кислоти (2,4-Д);
  • ртутьвмісних пестицидів.

Спектр досліджень в відділі постійно поширюється, як того вимагає час, що потребує високого фахового рівня виконавців.