Хіміко-токсико-мікологічний відділ Рівненської регіональної державної лабораторії  Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів акредитований і має право проводити  дослідження води мінеральної, води басейнів, води питної,  води відкритих водойм (ставкова, річкова).

Першочергова роль води в житті всіх живих істот, і людини в тому числі, пов’язана з тим, що вона є універсальним розчинником величезної кількості хімічних речовин. Тобто, фактично, є тим середовищем, в якій і протікають всі процеси життєдіяльності.

Забруднена питна вода згубно впливає на здоров’я людини. Вживання недоброякісної питної води суттєво погіршує здоров’я, зумовлюючи виникнення специфічних хвороб.  Наявність в воді певних хімічних речовин може спричинити негативний вплив на здоров’я тих, хто її споживає.

Дослідженнями  підтверджений  зв’язок  хімічного  складу питної води із захворюваністю  населення на серцево-судинні хвороби, жовчнокам’яну та сечокам’яну хвороби, карієс зубів, тощо. Окремі хімічні речовини в воді, можуть стати причиною гострих чи хронічних отруєнь. Наприклад, наявність нітратів в питній воді, у дітей віком до трьох років, може викликати  смертельне захворювання «нітратну метгемоглобінемію».

Однією із найбільш вагомих та поширених причин забруднення води у колодязях та свердловинах є недотримання їх власниками вимог законодавства при облаштуванні та утриманні джерел водопостачання.

 На даний час хіміко-токсико-мікологічний відділ  оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження води різними аналітичними методами.  

Для виробників води питного призначення (бутильованої, з централізованих джерел) проводиться незалежний повний аналіз якості води на відповідність всім діючим нормативним документам за такими показниками:

Органолептичні показники: Запах при 20 0С та при 60 0С, присмак, кольоровість, каламутність
Загальносанітарні хімічні показники: Сухий залишок, сульфати, хлориди, магній, кальцій, жорсткість загальна, лужність загальна, водневий показник(pH), аміак, нітрати, нітрити, фосфор, марганець, фториди, поліфосфати, окиснюваність перманганатна, активний хлор.

Токсикологічні показники хімічного складу води (пріоритетні): Залізо загальне(Fe), Кадмій(Cd), Миш’як(As), Мідь(Cu), Ртуть(Hg), Свинець(Pb), Цинк(Zn), ;

хлорорганічних пестицидів: гептахлор, альдрін, в-ГХЦГ, б-ГХЦГ, г-ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЕ.

фосфорорганічних пестицидів: актелік, базудин, ДДВФ,  карбофос, метафос, хлорофос.

Для приватних осіб, які використовують фільтровану воду з централізованих систем господарсько-питного водопостачання та воду джерел централізованого та децентралізованого водопостачання для контролю складу води, для вчасної заміни фільтрів чи оцінки їх ефективності очистки води, проводиться аналіз за такими пріоритетними показниками:

Органолептичні показники: Запах при 20 0С та при 60 0С, присмак, кольоровість, каламутність
Загальносанітарні хімічні показники: Сухий залишок, сульфати, хлориди, магній, кальцій, жорсткість загальна, лужність загальна, водневий показник(pH), аміак, нітрати, нітрити, фосфор , марганець, фториди, поліфосфати, окиснюваність перманганатна, активний хлор.

Токсикологічні показники хімічного складу води (пріоритетні): Залізо загальне(Fe), Кадмій(Cd), Миш’як(As), Мідь(Cu), Ртуть(Hg), Свинець(Pb), Цинк(Zn).

Категорії: Інформуємо